Partner FAQ

Hvordan fungerer ratings? Hvordan får jeg en 5-stjernet rating?
Kundernes tilfredshed er vigtig for din forretning på Simpli. Gode ratings kan medvirke til et godt
omdømme, hvilket som regel går hånd i hånd med flere bookinger fra kunder. Udover rating har
kunder mulighed for at give feedback til dine udførte opgaver i form af kommentarer. Således kan
du optimere din forretnings services med henblik på endnu bedre feedback fremadrettet.

Følgende råd kan være med til at forbedre kundernes oplevelse af din service og sikre
gode ratings:
 • Vær iført professionelt arbejdstøj og signaler, at du er klar til at arbejde – kundens
  førstehåndsindtryk kan være vigtigt.
 • Medbring det nødvendige udstyr til opgaven, så opgaven kan udføres korrekt.
 • Oprethold god kommunikation med kunden og kom til tiden. Lad kunden vide, når opgaven
  er udført, eller hvis der er afvigelser fra jeres aftale. Simpli opfordrer til, at du som
  rengøringsfirma altid skriver til kunden 1-2 timer inden det aftalte tidspunkt, så kunden ved,
  at du kommer. God kommunikation skaber tryghed hos kunden.
 • Vær venlig og smil. Simpli er med til at skabe kontakt mellem mennesker, og vi tror på, at
  en god relation starter med et smil!
 • Sæt dig godt ind i hver enkelt opgave og tag højde for kundens evt. særlige instrukser. Alle
  hjem er forskellige, og det kan forekomme, at visse opgaver har særlige instrukser anført af
  kunden. Vær opmærksom på kundens behov og inspicer hjemmet, så du forstår de anførte
  opgaver, inden du starter. Hvis kunden er hjemme, kan I evt. sammen gennemgå særlige
  instrukser, så opgaverne udføres korrekt, og kunden efterlades med en god oplevelse.
 • Skulle der opstå tvivl, så spørg kunden. Hvis der opstår spørgsmål undervejs i udførelsen af
  opgaven, er det altid bedre at spørge end at lave en unødig fejl. Dette sikrer, at opgaver
  udføres korrekt, samt skaber tryghed hos kunden.
 • Skulle kunden være hjemme, når opgaven er udført, så bed kunden om at foretage en
  gennemgang af de rengjorte områder sammen for at sikre, at kunden er tilfreds med det
  udførte arbejde.
 • Bed kunden om at rate dit arbejde. Har du haft en god oplevelse sammen med kunden, så
  bed denne om at rate det udførte arbejde på Simpli-appen. En tilfreds kunde er mere
  tilbøjelig til at booke dig igen!
Hvad gør jeg hvis jeg er forsinket, eller ønsker at starte tidligere end aftalt?
At komme til den aftalte tid, samt løbende at være i dialog med kunden, er altid den bedste måde at
opnå høj kundetilfredshed og få gode ratings på.

Hos Simpli opfordrer vi til, at du som rengøringsfirma altid skriver til kunden 1-2 timer inden det
aftalte tidspunkt, så kunden ved, at du kommer – ligesom det altid er godt at skrive, hvis du måtte
blive forsinket. Dette gøres ved at gå ind på opgaven i appen og skrive en kommentar direkte til
kunden.

Såfremt det ikke blot drejer sig om en mindre forskydning af aftalen, men at du og kunden er blevet
enige om helt at ændre tidspunktet for aftalen, kan ændringen foretages ved at gå ind i appen under
”Forretning”, klikke på ”Kommende opgaver”, gå ind på den pågældende opgave, og klikke på ”Ændre tidspunkt”. Herefter kan tiden ændres til det, du har aftalt med kunden, og kunden vil
automatisk få en besked herom.

Husk at det at komme for sent til en aftale, uden at kunden er informeret, kan medføre at kunden får
en mindre god oplevelse af dig som rengøringsfirma. Kunden vil efterfølgende muligvis give dig en
dårligere rating og anmeldelse, hvilket kan have indflydelse på antallet af nye bookinger af dig og
dit rengøringsfirma i fremtiden.

Hos Simpli gør vi i øvrigt rengøringsfirmaer opmærksomme på appens ”note-funktion”. Her kan
firmaer skrive noter om kunder, som kunder ikke kan se. Vores erfaring viser, at langt de fleste
kunder har et bestemt tidsinterval i løbet af dagen, hvor opgaven kan udføres. Det er en god idé at
spørge kunden om dette tidsinterval og notere det i ”Noter”. Derved slipper man evt. for unødig
stress, hvis man en dag skulle blive en smule forsinket til en opgave.
Hvad er min Simpli storefront, og hvordan bruger jeg den?
Din Simpli storefront er dit firmas profil, som du kan bruge til at forøge dit antal af online
bookinger. Appens brugervenlige design gør det muligt for kunder at gennemse de forskellige
firmaers storefronts, samt se hvilke services der tilbydes. Din storefront er dit ”butiksvindue”, hvor
kunden danner sit indtryk af dit firma og har mulighed for nemt at booke dig til en opgave ved få
klik.

Når du logger ind på din Simpli partner-bruger, har du mulighed for at optimere din storefront, og
dermed kundernes indtryk af dit firma, ved at anføre dine services, profilbillede, beskrivelse af dit
firma mv.

Når en kunde booker dig via din storefront, modtager du en bookinganmodning for det tidsinterval,
kunden har anmodet. Hvis du accepterer opgaven, vil opgavens detaljer figurere i din kalender på
den givne dato, og kunden vil blive informeret om, at du har accepteret opgaven.
Hvor langt ud i fremtiden kan jeg se mine kundeaftaler i kalenderen?
Det er altid muligt at se og ændre i aftaler et kvartal ud i fremtiden. Du finder dine aftaler i appen
ved at klikke på ”Forretning”, og derefter klikke på ”Kommende opgaver”.
Copyright © 2017 Simpli